Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to propozycja o długookresowym charakterze. Kryzys życiowy lub trudności psychiczne wymagają głębokiej, wewnętrznej przemiany.

Dla kogo psychoterapia?

Potocznie uważa się, że psychoterapia jest dla ludzi zaburzonych. Owszem, pacjenci z problemami psychicznymi mogą się wyleczyć w Pracowni Dialogu w Łomży. Ale nie tylko oni.

Przychodzi wielu klientów, którzy doznali kryzysu życiowego i dzięki wizytom w gabinecie udało im się je przezwyciężyć. Inni potrzebują rozwoju osobistego i po psychoterapii doświadczają życia w zupełnie nowy sposób.

Jak to działa?

Psychoterapia zmienia, mimo że nie polega na doradzaniu, byłoby to bowiem działanie powierzchowne i nawet jeśli skuteczne, to na krótką metę. Tymczasem w łomżyńskiej placówce uczestnik odkrywa nierzadko podświadome motywacje i dociera do głębokich przeżyć i pragnień, co pozwala spojrzeć na siebie inaczej. Niezmiernie istotnym elementem uzdrawiającego procesu jest oparta na zaufaniu relacja terapeutyczna, ponieważ człowiek rozwija się w odniesieniu do drugiej osoby.

Psychoterapia w Łomży

Nie ma wśród psychoterapeutów zgody, co do wyboru skutecznych metod. Badania dowodzą, że żadna ze szkół nie jest bardziej efektywna od innych, a dobre rezultaty zależą raczej od jakości relacji terapeutycznej. Dlatego, jest ona podstawą pracy łomżyńskiego psychoterapeuty, podobnie jak podejście integratywne, które polega na stosowaniu technik różnych szkół terapeutycznych.

Jak to wygląda?

Psychoterapia, nawet krótkoterminowa, jest procesem trwającym długo, od pół roku do nawet kilku lat (zwykle rok, lub dwa). Przyjmuje się zazwyczaj rytm cotygodniowych, choć częstsze spotkania są jak najbardziej wskazane, rzadsze, co najwyżej możliwe. Psychoterapia w Pracowni Dialogu w Łomży podlega zasadom etycznym SPCh i poddawana jest regularnej superwizji.