Kryzysy życiowe

Przytłaczające doświadczenia życiowe wymagają niekiedy specjalistycznej pomocy psychologa. W Pracowni Dialogu w Łomży można znaleźć odpowiednią pomoc w takiej sytuacji w postaci konsultacji psychologicznych lub psychoterapii. Takich przeżyć jest bardzo wiele i trudno je wszystkie wymienić, ale niektóre spotyka się częściej.

Śmierć bliskiej osoby

Strata kogoś najbliższego, np. dziecka, małżonka, rodzica, przyjaciela może wywołać ból trudny do ukojenia.

Szczególnie, nagła śmierć jest traumatycznym doświadczeniem. Niekiedy pogrążona w smutku osoba może nawet racjonalnie zdawać sobie sprawę, że mimo wszystko warto żyć. Ale nie wie jak to zrobić.

Rozstanie, separacja, rozwód

Według badań, rozwód (separacja) to wydarzenie, zaraz po śmierci bliskiej osoby, w życiu najtrudniejsze. Często musi go doświadcza osoba najmniej winna, postawiona przed faktem dokonanym. Proces sądowy może również być bardzo bolesny. Rany wówczas doświadczone nie chcą się łatwo zagoić.

Zdrada, krzywda

Zdrada najbliższej osoby boli najbardziej. Czasem nawet związek trwa nadal. Skrzywdzony małżonek próbuje wybaczyć i chce by związek przetrwał kryzys. Wydaje się, że sytuacja należy już do przeszłości, a jednak wciąż nie sposób zapomnieć tak dużej krzywdy. Zranioną osobę wypełnia gorycz, która zatruwa ją samą, a niekiedy i związek.

Wypadek, pobicie, kradzież

Niektóre wspomnienia pozostawiają trwały ślad w psychice. Nie pozwala o sobie zapomnieć doświadczenie gwałtu, pobicia, rozboju, albo wypadku, zwłaszcza, jeśli miało swoje konsekwencje w postaci utraty zdrowia lub czyjegoś życia. Doświadczona w ten sposób osoba powraca myślami do tej sytuacji lub przypomina się ona w snach. Czasem przeciwnie, mimo prób zapomnienia traumatyczny epizod pod wpływem jakiegoś drobiazgu przypomina się z całą jaskrawością.

Przemoc w rodzinie

Bicie, gwałty, emocjonalne poniżanie wymagają szybkiego działania. Pomocą służy telefoniczna niebieska linia oraz znajdujące się w wielu miastach, także w Łomży, Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Dopiero po ustabilizowaniu sytuacji życiowej psychoterapia w Pracowni Dialogu w Łomży jest możliwa i bardzo potrzebna.