Tomasz Czyżewski – psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Wrażliwość i pasja

Urodziłem się w 1967 r. Pierwotnie ukończyłem historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwijana na studiach wrażliwość na sztukę w przyszłości pozwoli mi głębiej doświadczać kontaktu z żywym człowiekiem. Jestem żonaty i mam troje dzieci. W Łomży coraz częściej spotykałem się z ludźmi przygniecionymi trudnymi doświadczeniami, by z rosnącym zaangażowaniem im pomagać. Tak zrodziła się pasja, która poprzedziła wykształcenie i zawód.

Profesjonalna pomoc

Kolejne po historii sztuki, studia magisterskie odbyłem na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, zostając dyplomowanym psychologiem. Ukończyłem również 4-letnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, doświadczając w tym czasie stu godzin terapii własnej i uzyskując certyfikat psychoterapeuty. Mam też za sobą Studia Pomocy Rodzinie w Sytuacji Trudnej na KUL-u. Profesję doradcy rodzinnego poszerzyłem o kwalifikacje mediatora rodzinnego, zdobywając certyfikat Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Doświadczenie w Pracowni Dialogu

Ponad 10 lat poświęciłem na pomaganie ludziom w ich problemach, przez kilka lat współpracowałem z mediatorem i negocjatorem Przemkiem Mocarskim, a od paru lat znowu samodzielnie. Kiedyś uważałem, że dialog może połączyć skłócone rodziny, dziś myślę, że to coś więcej. To także płaszczyzna zrozumienia człowieka. Do dialogu dochodzi między psychoterapeutą, a klientem – również indywidualnym – stając się podstawą relacji, bez której żadna terapia nie może się udać.

Założenia psychoterapii

Dialog oznacza podmiotowe traktowanie osoby. Klient może liczyć na dyskrecję i respektowanie każdego światopoglądu, bez próby zmieniania go. Szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu chrześcijańskim gwarantuje osobom wierzącym poszanowanie ich świata wartości. Psychoterapia, w której się szkoliłem, reprezentuje nurt integratywny, który pozwala swobodnie poruszać się wśród różnych szkół i technik terapeutycznych. Niemniej, każdy specjalista wypracowuje swój własny styl pracy – mój opiera się na psychologii ewolucyjnej, myśli psychoanalitycznej oraz teorii więzi.