Mediacje rodzinne

Mediacje służą znalezieniu porozumienia w jakimś aspekcie, np. kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Nie jest więc ich celem naprawa relacji w związku.

Mediacje domowe

Do Pracowni Dialogu w Łomży mogą się zgłosić mieszkające pod jednym dachem osoby będące w konflikcie. Często rodzice lub rodzeństwo gospodarza albo gospodyni, czy też dorosłe dzieci głównych lokatorów są w sporze z pozostałymi domownikami. Mediacje mają na celu ostatecznie rozwiązać konflikt.

Mediacje rozwodowe

Mediacje w czasie rozwodu dotyczą podziału majątku, ale najczęściej opieki i kontaktów z dziećmi. Zaletą procedury jest uwzględnienie interesów wszystkich stron i spisanie ugody – w kwestii dotyczącej dzieci jako tzw. planu wychowawczego. Jego brak będzie oznaczać, że tylko jedno rodziców będzie mieć pełnię władzy rodzicielskiej, a więc o wszystkim decydować w sprawie dziecka.

Plan wychowawczy

Nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 2009 nakłada na małżonków (art. 58, par. 1 i 1a). obowiązek sporządzenie porozumienia dotyczącego wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Spisany w Łomży plan wychowawczy, (rodzicielski) uwzględni konieczne dobro dzieci, będzie odpowiednio precyzyjny i przewidujący.

Separacja

Sądy w Polsce nie wymagają od rodziców będących w separacji porozumienia na temat kontaktów z dziećmi. Aczkolwiek ugoda w tym zakresie może bardzo pomóc, także na przyszłość, jeśli małżonkowie planują powrót do związku małżeńskiego.

Po rozwodzie

Nierzadko całkiem satysfakcjonujące porozumienie sądowe osiągnięte podczas rozwodu w wyniku życiowych okoliczności musi zostać zmienione. Zamiast iść w tej sprawie do sądu, warto rozważyć tańszą i bardziej satysfakcjonującą propozycję mediacji rodzinnych w Łomży.