Konflikt małżeński

Konflikt pary, w tym pary małżeńskiej, narzeczeńskiej, czy innego związku romantycznego, może wymagać pomocy psychologicznej. Jej forma zależy od rodzaju i skali problemu. Czasami skuteczna będzie terapia pary, a niekiedy jednej osoby, albo też mediacje rodzinne.

Terapia małżeńska/ pary

Kryzys małżeński najczęściej pomaga rozwiązać terapia pary.

Jeśli nie jest za późno, alarmować powinny działania destrukcyjne dla związku, takie jak zdrady lub flirty, wyprowadzki, kłamstwa, angażowanie rodziców lub dzieci, awantury, przemoc, przepuszczanie pieniędzy, pornografia, zachowania o charakterze nałogowym itp.Trzeba jednak pamiętać, że terapia małżeńska zaangażowania obu stron.

Mediacja rodzinna

Jeśli kłopoty są względnie izolowane i w małym stopniu dotyczą relacji, najlepiej przeprowadzić mediacje. Np. kochająca się w gruncie rzeczy para nie może dojść do porozumienia w sprawie miejsca zamieszkania. Co pewien czas wybuchają na tym tle kłótnie, ale nie przenoszą się one na inne obszary. Jeśli jednak konflikt zaczyna dominować w związku, coraz bardziej angażując parę i niszcząc jej związek, nieuchronna będzie terapia pary.

Terapia uzależnień

Czasami tylko jedna z osób powinna skorzystać z pomocy psychologicznej, jak to bywa w przypadku uzależnień, Należy przy tym pamiętać, że alkohol, narkotyki, hazard, seks, lekomania, internet, zakupy, jedzenie i inne autodestrukcyjne zachowania są zawsze sposobem rozładowania napięcia, także w relacji z bliską osobą. Pozostaje sprawą oceny, czy nadużywanie substancji lub inne szkodliwe działania są już tak zaawansowane, że zachowanie bliskiej osoby nie ma już żadnego wpływu. Wtedy najlepiej udać się do terapeuty uzależnień (którym nie jestem).

Terapia indywidualna

Ktoś inny bardzo cierpi w związku, ale partner/ka nie poczuwa się do winy. Najlepszym rozwiązaniem może być terapia indywidualna. Taka forma ma istotną przewagę nad pracą z parą- umożliwia dotarcie do głębokich warstw psychiki. Małżonek może się nie zmieni, ale zmieni się stosunek do niego, a pretensje mogą się stać niepotrzebne. Nierzadkie są i takie przypadki, że partner osoby w terapii, pod wpływem jej zachowania, sam stał się zupełnie inny, nawet nie doświadczając terapii małżeńskiej w Pracowni Dialogu w Łomży.